Privacy

Dit is de privacyverklaring van Het Verteltheater gevestigd aan de Biltstraat 166, 3572 BP in Utrecht. Het Verteltheater is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30136378.

Deze verklaring is van toepassing op de diensten en website van Het Verteltheater. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Het Verteltheater gaat op een veilige manier om met persoonsgegevens en respecteert de privacy van betrokkenen. Wij houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Het Verteltheater neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Het Verteltheater sluit met externe partijen die onze gegevens kunnen inzien of verwerken een overeenkomst.

Welke gegevens verwerken wij

Het Verteltheater kan persoonsgegevens over u verwerken, om een of meer van de volgende redenen:

  • U maakt gebruik van diensten van Het Verteltheater
  • U levert diensten aan Het Verteltheater
  • U heeft aangegeven op de hoogte gehouden te willen worden van onze activiteiten
  • U heeft zelf deze gegevens verstrekt bij het invullen van een formulier op de website
  • U heeft toestemming gegeven om de persoonsgegevens te mogen verwerken cq gebruiken

Om onze overeenkomst met u te kunnen uitvoeren en om afspraken met u na te kunnen komen verwerken wij deze gegevens in onze database. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers en systemen.

Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden tenzij we van te voren uw toestemming hiervoor hebben gekregen. Wij zullen deze gegevens niet aan derden verstrekken tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst, het leveren van ondersteuning of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Het Verteltheater bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk verplicht of nodig voor de realisatie van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing of nieuwsbrief vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of u af te melden. Als u de gegevens die wij over u hebben geregistreerd wilt inzien, aan wilt passen of uit onze bestanden wilt laten verwijderen, kunt u contact met ons opnemen via onderstaand e-mailadres.

Cookies

Onze website gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies via de cookie toolbar op onze website, of door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door Google Analytics. Dit is een analytische cookie die websitebezoek meet. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens.

Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf in te trekken.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@verteltheater.nl

Voor vragen of informatie neemt u contact op met de functionaris gegevensverwerking Ernst Weerstra via info@verteltheater.nl.