Cultuureducatie

Cultuureducatie heeft volop onze aandacht,
kinderen raken in hun belevingswereld en
dan meenemen naar een nieuwe uitdagende wereld, een wereld die geschapen kan worden met kunst.

 

Wij willen graag dat de leerlingen een bijzondere theater ervaring hebben die hen boeit, raakt en inspireert.

 

 

Onze voorstellingen passen goed binnen Cultuureducatie ‘Orientatie op jezelf en de wereld’ en ‘Kunsteducatie’ en brengen leerlingen in contact met de wereld om hen heen.

Bij veel van onze voorstellingen zijn lesbrieven en workshops voor leerlingen, kortom receptieve, reflectieve en actieve cultuureducatie!

 

 

Onze gezelschappen en vertellers spelen zo’n 700 voorstellingen per jaar in theater, op scholen en in Bibliotheken door het hele land.

 

 

Middels verhalen en vertellen kan je aan diverse leerdoelen werken zoals woordenschat vergroten, creativiteit, sociaal-emotionele ontwikkeling en wereldoriëntatie.

Verteltheater stimuleert de verbeeldingskracht en de eigen verbeelding, raakt, ontroert, inspireert en draagt bij aan  creativiteitsontwikkeling. Een bijzondere theaterbelevenis die bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen.


Verbeeldingskracht: noodzaak voor de toekomst
Filmpje van Kunstgebouw: Cultuuronderwijs stimuleert de verbeeldingskracht van een kind. Creativiteit hebben ze later heel hard nodig in een wereld die constant verandert.

Onze voorstellingen sluiten aan bij de kerndoelen kunstzinnige oriëntatie. Door te kijken naar kunst ontwikkelen leerlingen hun verbeeldingskracht en reflectievermogen. Zo leren zij zichzelf en de wereld beter kennen.

 

Binnen cultuureducatie passen onze voorstellingen de volgende kunstdisciplines:
Theater, Muziek en Literatuur.

  • Binnen Literatuur-educatie passen de voorstellingen die gebaseerd zijn op (jeugd) boeken.
  • De oude verhalen en verhalen over onze geschiedenis passen bij Erfgoed-educatie.
  • De voorstellingen met lesbrieven en workshops bieden zowel receptieve, reflectieve en actieve onderdelen.

Onze voorstellingen sluiten aan bij de Kerndoelen Kunstzinnige oriëntatie:
54: De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.
55: De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.
56: De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten cultureel erfgoed.

Erfgoededucatie:
Erfgoed valt zowel onder het leergebied Kunstzinnige oriëntatie als onder het leergebied Oriëntatie op jezelf en de wereld.
In het leergebied Oriëntatie op jezelf en de wereld oriënteren leerlingen zich op hun omgeving, waarbij ze onder meer gebruik maken van cultureel erfgoed. Daarnaast is erfgoed nauw verbonden met geschiedenis en het ontwikkelen van historisch besef, dat ook onder dit leergebied valt.

Budget Cultuureducatie:
Per leerling is een bedrag van € 16,37 vanaf schooljaar 2021-2022 beschikbaar voor scholen om in te zetten voor cultuureducatie.

Over het Nationaal Programma Onderwijs
Vanaf schooljaar 2021-2022 krijgt elke school per leerling ongeveer € 700,- voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. 
Het schoolteam bepaalt met een schoolscan hoe de leerlingen ervoor staan en welke aanpak voor de coronavertragingen nodig is. De school formuleert vervolgens doelen en kiest uit een menukaart om passende, kansrijke interventies in het schoolprogramma uit te voeren. Onder doeleinde C ‘sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen’ valt cultuureducatie. Dit betekent dus dat de school extra geld kan inzetten voor cultuureducatie. De school is vervolgens vrij om het type activiteiten te bepalen. Wel moet het achterliggende doel zijn dat cultuureducatie effect heeft op de schoolprestaties

Je kan er hier meer over lezen: Beschikbaar budget voor cultuureducatie op jouw school

Onze missie

Theaterbureau Het Verteltheater

  • Verteltheater (vertelkunst en theater) toegankelijk te maken voor iedereen, en een breed publiek te inspireren in verbeelding, fantasie, creativiteit en emotionele ontwikkeling.
  • De vertellers en groepen optimaal te ondersteunen in producties en de verkoop van de producties; het bureau is er voor jullie.
  • Wij hebben de wereld wat moois te bieden en willen een verschil maken in de wereld

Verteltheater en verhalen die artistiek mooi en op authentieke manier verteld worden, stimuleert de eigen verbeelding en fantasie. In onze wereld vol digitale beelden en mogelijkheden is daar steeds meer behoefte aan.